Doeleinde van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens (waaronder minstens uw naam en e-mailadres, en tevens alle persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening) die u ons zelf meedeelt worden verwerkt met het oog op een vlotte communicatie en op het verrichten van onze diensten.

Phi med VZW, met maatschappelijke zetel Schoterweg 160, 3980 Tessenderlo, is verantwoordelijk voor deze verwerking.

Met wie delen we deze persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld binnen Phi med VZW en met derden, doch louter in het kader van de uitvoering van onze diensten en binnen de wettelijke en reglementaire grenzen.

Vertrouwelijkheid

De gegevens worden zowel digitaal als in papieren versie GDPR-compliant bewaard. Alle gegevens worden met de grootst mogelijke discretie behandeld.

Recht op toegang, rechtzetting en verzet

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt.
U heeft het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren indien u vaststelt dat deze gegevens niet of niet meer in overeenstemming zijn met de realiteit. Wij vragen u wel om de juiste gegevens schriftelijk aan ons te communiceren en te bevestigen.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens te laten stopzetten door ons, voor zover de wet dit toelaat.
U heeft het recht om al uw persoonsgegevens te laten wissen in onze bestanden, voor zover de wet dit toelaat.

Waar kan u terecht voor meer informatie over deze privacyverklaring?

Voor vragen en informatie over onze privacy policy kan u steeds terecht bij Marijke Wellens, coördinator van Phi Med vzw, via info@phimed.be. Vragen of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens worden beantwoord door de Privacycommissie via commission@privacycommission.be of 02/274.48.78.