Phi Med?

Wanneer je Phi in Google ingeeft vind je verschillende betekenissen: de griekse letter, de gulden snede in de architectuur en de natuur, een maatstaf voor schoonheid.

Phi betekent ook de arbeidsfactor (powerfactor) of vermogensfactor. De arbeidsfactor is de verhouding tussen het werkelijke vermogen en schijnbaar vermogen.

Phi Med zoekt een evenwicht tussen enerzijds de vraag van de ziekenhuizen om een sluitende spoedgevallen permanentie te bekomen en anderzijds de wensen van de arts om een ideale verhouding werk-privé. Wij maken ons sterk dat we met deze filosofie het „vermogen” van elke individuele arts kunnen optimaliseren tot het werkelijke vermogen door rekening te houden met alle factoren die een rol kunnen spelen in het bepalen van het werkschema van de arts.

#

De werking van Phi Med

Phi Med is een nieuw initiatief waarbij de coördinator de juiste match zoekt en contact opneemt met zowel de arts als het ziekenhuis.

Het ziekenhuis hoeft daarbij zelf niets te ondernemen en bespaart hierdoor tijd, middelen en de zorg om de nood aan artsen niet ingevuld te zien.

De artsen zelf combineren de maximale invulling van hun capaciteit met een optimale verhouding tussen werk en privé.