#

Onze intenties

Phi Med is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) die spoedartsen in portefeuille heeft. Dankzij de flexibele inzet van deze artsen kan Phi Med helpen de permanentie op de spoedgevallendienst te verzekeren.

Onze relevantie

Phi Med is ontstaan uit de bezorgdheid voor de kwaliteit op de spoedgevallendiensten en de impact van een permanentie met bekwame spoedartsen.

Het nijpende tekort aan erkende spoedartsen heeft directe en indirecte gevolgen voor het ziekenhuis: er zijn lacunes in de permanentie, specialisten dienen in te vallen op spoed, huisartsen verliezen het vertrouwen, de dienst kent geen financiële groei, kwaliteit gaat achteruit,… de spoedgevallendienst wordt op vele vlakken een verliespost voor de instelling.

Onze medisch coördinator is ervaren in het zoeken naar de ideale match voor zowel de individuele arts als voor het ziekenhuis.