Het is dringend! Het is druk en alles heeft prioriteit…

Applicatie

Dit hebben we met Phi Med bereikt in 2017!

U voelt als geen ander hoe de druk op uw organisatie toeneemt. Budgettair, organisatorisch en niet in het minst wat medewerkers betreft. Wij denken graag met u mee, om ook in 2018 het werk makkelijker te organiseren. Wat heeft het afgelopen jaar ons geleerd? Meer en meer ziekenhuizen die ons kennen, doen beroep op onze diensten. Dit zijn de cijfers voor 2017. Daar is nog veel ruimte voor groei en optimalisatie. Wij hebben capaciteit voor extra shiften. Waarom zou u niet wat vaker beroep doen op onze diensten? Waarom zouden we niet eens kijken hoe we bepaalde pijnpunten structureel kunnen invullen?

Phi Med is er gekomen om enerzijds een nijpend probleem in de zorg op te lossen: een goed functionerende urgentiedienst. Daarnaast werken we vanuit de vaststelling dat het ook voor urgentieartsen belangrijk is dat ze een goede work/life balans hebben. Maar ook andere motieven spelen een rol. We brengen dat in kaart en we trekken continu nieuw talent aan. Omdat dat noodzakelijk is.

Het belangrijkste aandachtspunt is echter dat de artsen die wij aanbieden voldoen aan uw verwachting. Daarom gaan wij in 2018 voluit de kaart trekken van de accreditering. We gaan onze artsen nog bewuster maken van de nood aan kwaliteit op elke spoeddienst. We zullen nauwlettend toekijken op bijscholing en accreditering en hen daarin stimuleren. Omdat het ook voor ons belangrijk is.

Uitbreidingen in de app

Daarnaast hebben we onze web-applicatie een extra functionaliteit gegeven die het nog transparanter en makkelijker maakt om samen te werken. Het is nu mogelijk (niet verplicht!) een bepaald ‘gewicht toe te kennen aan een bepaalde shift. De kleur bepaalt de urgentie en incentiveert ook de betrokken artsen. In acute nood kunt u aan een shift een gele of een rode kleur toekennen. Aan die kleur hangt een loonsverhoging vast die integraal en rechtstreeks naar de artsen gaat. Geel = 25% extra en rood= 50% extra speciefiek voor die shift.

U bent op die manier zeker dat het dringend karakter van uw aanvraag zichtbaar wordt en kunt fijner, sneller en gerichter uw resources beheren. Wij hopen dat we u hiermee nog verder op weg kunnen helpen naar een goed functionerende organisatie en wensen u en uw geliefden het allerbeste voor 2018.