Een dubbele missie

Phi Med ondersteunt spoeddiensten én de work-lifebalance van urgentieartsen

#

Bij Phi Med zoeken we het evenwicht tussen enerzijds de vraag van de ziekenhuizen om een sluitende spoedgevallenpermanentie te bekomen en anderzijds de wensen van de arts om een ideale verhouding werk-privé te bereiken. Wij maken ons sterk dat we met deze filosofie het vermogen van iedere individuele arts kunnen optimaliseren tot het werkelijke vermogen door rekening te houden met alle factoren die een rol kunnen spelen in de bepaling van het werkschema van de arts.

“Phi” staat voor deze verhouding tussen het werkelijke vermogen en schijnbaar vermogen, ook de arbeidsfactor, powerfactor of vermogensfactor genoemd. Coördinator Marijke Wellens zet zich iedere dag in om beide partijen met elkaar te verbinden en te ondersteunen.

De integriteit van Phi Med

Phi Med denkt en werkt aan een win-winsituatie voor ziekenhuizen én spoedgevallenartsen.

Phi Med en de arts - specialist

De specialist wordt op de hoogte gebracht op het moment dat dit hem of haar het beste uitkomt: de consultatie wordt niet verstoord, de zaalronde kan ongehinderd gebeuren, de chirurg kan de aandacht bij de operatie houden.

Phi Med en de huisarts

De huisarts en de spoedarts vormen samen de eerste lijn in de gezondheidszorg. Hun relatie is er één van wederzijds vertrouwen en respect. De huisarts weet dat de patiënt kan worden toevertrouwd aan bekwame artsen die goed opgeleid zijn in de acute opvang.

Phi Med en de patiënt en zijn omgeving

Wetende dat bijna 75% van uw patiënten op eigen initiatief naar de spoedgevallen-dienst komen, eisen deze aspecten de nodige aandacht. Onze artsen werken vanuit het perspectief van de patiënt en dragen deze visie met trots.

Phi Med en de kwaliteit van uw spoeddienst

Hoe vang je lege artis een patiënt met hartklachten op - steeds opnieuw, dag en nacht - met de beste zorgen ? Phimed ontwikkelt en volgt een faal-veilige aanpak om de clinici en het gehele spoedteam te helpen om voor hoog risico patiënten te zorgen.

Phi Med en de financiële aspecten

Een sluitende tarificatie maakt uw dienst financieel gezond; de spin-off van deze dienst voor uw ziekenhuis echter is een veelvoud van haar eigen opbrengst: tot 50% van de ligdagen, een veelvoud aan raadplegingen, operaties en technische onderzoeken.

Wat zeggen artsen en ziekenhuizen over Phi Med?